30 September 2022

Akses ke Plaza Premium Lounge Secara Percuma Berkuatkuasa dari 1 November 2022

Announcement

Pemegang Kad yang Dihormati,

Kami telah mempertingkatkan ciri-ciri Kad Kredit Alliance Bank Visa Infinite dan Kad Kredit Alliance Privilege Visa Signature ("Kad").

Pemegang Kad Utama kini boleh menikmati akses percuma ke Plaza Premium Lounge di seluruh dunia dan/atau Plaza Premium First di seluruh dunia. Manfaat yang dipertingkatkan ini akan berkuat kuasa pada 1 November 2022.

Sila rujuk jadual di bawah untuk butiran lanjut tentang manfaat yang dipertingkatkan ini.

Jenis Kad Kelayakan Lokasi
Kad Kredit Alliance Bank Visa Infinite 2X akses setiap tahun kalendar i.Plaza Premium Lounge seluruh dunia
Kad Kredit Alliance Privilege Visa Signature 4X akses setiap tahun kalendar i.Plaza Premium Lounge seluruh dunia
ii.Plaza Premium First seluruh dunia

Untuk mengakses lounge, Pemegang Kad Utama mesti menunjukkan pasport dan/atau MyKad, Kad Kredit Alliance Bank Visa Infinite dan/atau Kad Kredit Alliance Privilege Visa Signature dan pas masuk yang sah.

Tiada sebarang perubahan kepada faedah dan ciri-ciri Kad sedia ada yang lain.

Sila klik di sini untuk senarai lengkap lounge lapangan terbang yang mengambil bahagian.

Terima kasih.