13 June 2023

Revision of Foreign Currency Deposit Rates June 2023 / Penyemakan Semula Kadar Deposit Mata Wang Asing Jun 2023

Announcement

Dear Valued Customers,

With effect from 16 June 2023, the Foreign Currency deposit rates will be revised as follows:

Alliance Xchange Interest Rates

Revised Alliance Xchange Interest Rates (wef 16 June 2023)

Currency Alliance Xchange Account Alliance Xchange Fixed Deposit
Tenure
Interest Rate (%p.a.)
Interest Rate (% p.a.) 1 month 3 months 6 months 9 months 12 months
AUD 3.60 4.00 4.10 4.20 4.25 4.30

Foreign Currency Deposit Rates

Revised Foreign Currency Deposit Rates (wef 16 June 2023)

Currency Foreign Current Account Foreign Currency Fixed Deposit
Tenure
Interest Rate (%p.a.)
Interest Rate (%p.a.) 7 days 14 days 21 days 1 month 3 months 6 months 9 months 12 months
AUD 3.60 3.80 3.90 3.95 4.00 4.10 4.20 4.25 4.30

For more information, please contact our Customer Service at +603-5516 9988.

Deposit products are protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor.

Thank You.


Pelanggan Yang Dihormati,

Berkuat kuasa 16 Jun 2023, Kadar Deposit Mata Wang Asing akan disemak semula seperti berikut:

Kadar Faedah Akaun Alliance Xchange

Kadar Faedah Akaun Alliance Xchange yang disemak semula (mulai 16 Jun 2023)

Mata Wang Akaun Alliance Xchange Alliance Xchange Deposit Tetap
Tempoh
(% setahun)
(% setahun) 1 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
AUD 3.60 4.00 4.10 4.20 4.25 4.30

Kadar Faedah Deposit Tetap Mata Wang Asing

Kadar Faedah Baru Deposit Tetap Mata Wang Asing (mulai 26 Mei 2023)

Mata Wang Akaun Deposit Mata Wang Asing Deposit Tetap Mata Wang Asing
Tempoh
(% setahun)
(% setahun) 7 hari 14 hari 21 hari 1 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
AUD 3.60 3.80 3.90 3.95 4.00 4.10 4.20 4.25 4.30

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di +603-5516 9988.

Produk deposit dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Terima kasih.